Intelligent Software

Applied evolutionary algorithms and neural networks.
Power Network Optimizer

Program Power Network Expert provádí výpočetní analýzy nad jednopólovým modelem elektrické sítě spočívající ve výpočtu ustáleného poruchového či běžného symetrického chodu sítě včetně optimalizace běžných provozních stavů sítě z pohledu minimalizace ztrát přenášeného činného výkonu a korekce nouzových provozních stavů sítě.

pdf
Unit Commitment Optimizer

Program Unit Commitment Optimizer řeší úlohu řazení zdrojů, tj. optimalizační problém minimalizace celkových nákladů na objem výroby energie, daný predikcí jeho spotřeby v posuzovaném období po jednotlivých hodinách.PDF
TSP Optimizer

Program TSP Optimizer řeší dopravní problém, tj. jak propojit vzájemně různě vzdálené body nejkratší souvislou cestou, a to na základě heuristické optimalizace simulovaným žíháním.

PDF
Data Mining Provider

Program je určen k analýze datových souborů ve smyslu jejich validace či extrakce jejich charakteristik, tj. filtrace, segmentace, redukce, predikce, regrese, rekognice atd.


pdf
Power Network Optimizer

Power Network Expert performs computational analysis of a single-pole power network model consisting in Load Flow and Short Circuit calculating including normal operating network states optimization in terms of minimizing the loss of transmitted active power and emergency operating network states correction.

pdf
Unit Commitment Optimizer

Unit Commitment Optimizer solves the optimization problem with a goal of minimizing the total costs of producing the volume of energy given by the prediction of its consumption for the considered period, sampled e.g. by hours.pdf
TSP Optimizer

TSP Program Optimizer solves the transportation problem, i.e. how to connect to each other differently distant points by shortest continuous path, based on heuristic optimization by simulated annealing.

pdf
Data Mining Provider

Program is designed to analyze of big data sets in terms of their validation or extraction of its characteristics.