Intelligent Software ©

Applied evolutionary algorithms and neural networks
Smart Grid Optimizer

Program Smart Grid Optimizer provádí výpočetní analýzy nad jednopólovým modelem elektrické sítě spočívající ve výpočtu ustáleného běžného či poruchového chodu sítě včetně optimalizace provozních stavů sítě z pohledu minimalizace nákladů vyráběného či ztrát přenášeného výkonu.

pdf
Data Mining Provider

Program je určen k analýze datových souborů ve smyslu jejich validace či extrakce jejich charakteristik, tj. filtrace, segmentace, rekognice, predikce, regrese, atd.pdf
Smart Grid Optimizer

Smart Grid Optimizer performs computational analysis of a single-pole power network model consisting in Load Flow and Short Circuit calculating including operating network states optimization in terms of minimizing both the costs of generated power and the losses of transmitted power respectively.

Data Mining Provider

Program is designed for analyze of big data sets in terms of their validation or extraction of its characteristics, i.e. filtering, segmentation, recognition, prediction, regression, etc.